شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ اللهم صــــل علي محمد و آل محمد و عجــــل فرجهم
اللهم صــــل علي محمد و آل محمد و عجــــل فرجهم
*ابرار*
اللهم صــــل علي محمد و آل محمد و عجــــل فرجهم
*ابرار*
سلام... چه گل زيبائي... مثل خودتون زيباست!
شما پسر حاح آقا نباتي هسين؟
خيلي ممنون . بله
سلام آقا محمد باقر تولدت مبارک
تسبیح دیجیتال
محمدباقر نباتي
رتبه 0
0 برگزیده
208 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
محمدباقر نباتي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top